Aktiviteter

Røde Kors har er bredt spekter av aktiviteter og tilbud i Norge. Aktivitetene finner du først og fremst i din lokalforening nær deg. De aller fleste aktivitetene drives av Røde Kors frivillige.

Karmøy Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon som bryr seg, tar ansvar og initiativ ovenfor mennesker som trenger støtte og omsorg. Vi har i dag over 200 flotte frivillige medmennesker i aktiviteter innen barn og unge, beredskap og omsorg. karmøy Røde Kors favner over de aller fleste beredskaps- og omsorgsoppgaver samfunnet i dag er opptatt av. Vi har tre avdelinger i aktivitet; Hjelpekorpset, Omsorg og Ungdom.

Hjelpekorpset

Karmøy Røde Kors Hjelpekorps er et av landets største med ca. 100 medlemmer. Hjelpekorpset driver aktivt beredskapsarbeid for byen og distriktet, og er en aktiv og seriøs medspiller i den frivillige redningstjenesten.

Les mer

Omsorg

Omsorgsavdelingen i Karmøy Røde Kors er en stor og aktiv avdeling med over 200 frivillige. De frivillige er med på å skape positive opplevelser for andre, spesielt rettet mot barn, unge og eldre.

Les mer

Røde Kors Ungdom

Forebygging av ensomhet blant unge, førstehjelp, friluftsliv, antimobbing, og samfunnstema er de viktigste aktivitetene i Haugesund Røde Kors Ungdom. Åpent for medlemmer fra 13 til 30 år.

Les mer

Hjelpekorpset

Omsorg

Ungdom

Vårt arbeid i Norge og internasjonalt

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. I Norge og resten av verden bidrar tusener av frivillige til å hjelpe mennesker hver eneste dag. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd.

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet. Vi er en medlemsorganisasjon hvor du kan melde deg inn som medlem i din lokale Røde Kors forening. Samtidig er organisasjonen en verdensomspennende bevegelse med et stort nettverk av frivillige hjelpere.

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne-søsterforeninger. Som beredskapsorganisasjon er vi til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise. Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement både i Norge og utlandet.

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Vi jobber for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt. Hvert år hjelper våre hjelpekorps over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.