Støtt arbeidet

Med din støtte til Røde Kors kan vi hjelpe mennesker i
både Norge og resten av verden. Sammen hjelper vi de som trenger en utstrakt hånd.

Videre til: rodekors.no/stott-arbeidet/