Vårt arbeid

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. I Norge og resten av verden bidrar tusener av frivillige til å hjelpe mennesker hver eneste dag. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd.

Aktiviteter

Hjelpekorpset

Karmøy Røde Kors Hjelpekorps er et av landets største med ca. 100 medlemmer. Hjelpekorpset driver aktivt…

Les mer

Omsorg

Omsorgsavdelingen i Karmøy Røde Kors er en stor og aktiv avdeling med over 200 frivillige. De frivillige er…

Les mer

Røde Kors Ungdom

Forebygging av ensomhet blant unge, førstehjelp, friluftsliv, antimobbing, og samfunnstema er de viktigste…

Les mer

Samarbeidspartnere

De 7 Røde Kors prinsippene

Røde Kors-prinsippene ble vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respektfor enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter.

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippen.

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. Røde Kors har frivillige over hele verden som bruker av sin tid for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

Grasrotandelen


356 støtter oss med sin Grasrot-andel. Støtt oss du også! SMS: send Grasrotandelen 933474321 til 60000.

Gi oss panten


De lokale hjelpekorpsene er basert på frivillig arbeid, og er helt avhengig av inntekten fra panten. Pengene går uavkortet til organiskering av driften og nytt utstyr som trengs for å hjelpe i lokalområdet.

Frivillige


Vi er mer enn 200 aktive frivillige i Karmøy Røde Kors. Vi blir alltid glad for nye frivillige. Bli med oss da vel!