Røde Kors Ungdom

Karmøy Røde Kors Ungdom bekjemper urettferdighet, og fremmer forståelse og toleranse.
Ungdomsorganisasjonen er for medlemmer fra 13 til 30 år.

Faste Arrangementer

Ungdomskveld

Hver Onsdag

18:00 - 20:00

Huset i Kopervik

Språksafe

Hver Onsdag

14:30 - 15:00

Huset i Kopervik

Leksehjelp

29. november

3 dager

Sted

Andre Arrangementer

Følg oss på Facebook

Språksafe

Hver Onsdag

14:30 - 15:00

Huset i Kopervik

Leksehjelp

29. november

3 dager

Sted