Frivillig i Køde Kors

Med deg på laget kan vi gjøre en viktig innsats for fellesskapet. Røde Kors har mange aktiviteter du kan engasjere deg i. Hos oss får du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

Videre til: mittrodekors.no/bli-frivillig

Spørsmål og svar

Videre til: mittrodekors.no/faq