Her skjer det noe! sjekk innom senere.

Karmøy Røde kors holder på å utvikle ny hjemmeside sammen med Skarr Komunikasjon.