Våketjeneste

Våketjenesten er en aktivitet hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer. Målgruppen til våketjenesten er døende uten pårørende eller pårørende med behov for støtte eller avlastning. Vi sitter i hovedsak ved sengen og prater og holder vedkommende i hånden. Ingen skal måtte være alene når livet går mot slutten.

Tilbake til omsorg

Ønsker du å bli frivillig i Våketjenesten?

Dine oppgaver: Våke over en person i livets siste fase. Du skal ikke påta deg helsefaglige oppgaver, men være en trygg voksenperson som er tilstede. Som frivillig vil man få forespørsel om konkrete vakter når behov er meldt inn fra institusjoner eller private hjem.

Tid: Behovsstyrt og vil variere.
Det er hovedsakelig nattevakter.
En vakt varer i 3 – 4 timer.
Sted: Sykehjem eller private hjem

Krav: Over 25 år, gjennomføre intervju og kurs ihht Røde Kors sin utdanningsplan.

Har du behov for en våker eller ønsker å bli en?

Ta kontakt med Våketjenesten: 459 69 731