Vannredning i hjelpekorpset

Norges Røde Kors Hjelpekorps har de siste årene rettet et stort fokus innenfor området vannredning både til sjøs og innlands i elver og vann. Karmøy Røde Kors Hjelpekorps har fulgt opp dette og har dannet en egen faggruppe innen vannredning.

Faggruppe Vannredning er opprettet for at hjelpekorpset skal ha en best mulig beredskap i form av utstyr og kompetente frivillige så korpset er klare til å rykke ut, søke opp og redde personer i nød i nærheten av eller i elver, ferskvann og i sjø. Vi jobber også med videreutdanning, kompetanseutvikling og spesialisering av våre medlemmer innenfor området vannredning.

Tilbake til hjelpekorpset