SMÅ i Røde Kors arrangerer sosiale møteplasser for barnefamilier for å gi disse fine opplevelser sammen.

SMÅRK

SMÅ i Røde Kors arrangerer sosiale møteplasser for barnefamilier for å gi disse fine opplevelser sammen. Gruppen møtes ca. 1 gang i måneden på bl.a. teater, forestillinger, friluftsaktiviteter og turer.
Aktiviteten har fokus på sosialt samvær og opplevelser i trygge omgivelser.

Tilbake til omsorg