Letemannskap i hjelpekorpset

Hjelpekorpset har alltid behov for letemannskap. Du må ha førstehjelpskurs og over 18 år for å kunne delta som letemannskap og frivillig i hjelpekorpset. Som letemannskap er du med på  å finne savnede og skadde.

Tilbake til hjelpekorpset