Flyktningguide

Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. ​​​​​​​En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet, men det viktigste er at guiden er et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

Tilbake til omsorg

Ønsker du å bli Flyktningguide?

Kontakt oss:

Ta kontakt med flykningguidekoordinator. Så kan vi treffes og bli litt bedre kjent via et kort intervju. Målet er å lage gode koblinger, men mennesker som har noe til felles. Enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse

En flyktningguide er frivillig i en periode på 9-12 måneder, og møter deltaker 2-4 timer, for eksempel hver 14.dag –etter nærmere avtale.

Flyktningguiden skal gi deltakerne mulighet for å praktisere norsk, bli kjent i lokalsamfunnet, bli kjent med norsk kultur og sosiale koder og inspirere til deltakelse i lokale Røde Kors-aktiviteter.

For å sikre faglig oppdatering forutsettes det at flyktningguiden deltar på samlinger i regi av Røde Kors.

Alderskravet for frivillige i Flyktningguiden er 18 år.

Flyktningguidekoordinator:
Linn Hege Solås

Telefon: 52 82 18 00

Mobil: 91585817

E-post: linn.hege.solas@redcross.no

Leder omsorg:
Anne Ferkingstad – telefon 94 89 25 93