Besøkstjenesten

Mange mennesker opplever økende ensomhet etter hvert som de blir eldre. De opplever å stå utenfor sosiale nettverk og nyter ikke lenger fordelene som aktivitet og vennskap kan gi.

Røde Kors Besøkstjeneste har som mål å motvirke ensomhet og isolasjon og organiserer besøk til voksne hjemmeboende over 60 år. Hjemmebesøkene vil være en en-til-en koblinger.

Tilbake til omsorg

Ønsker du å bli frivillig i Besøkstjenesten?

Aktiviteter på kommunens sykehjem.

Dine oppgaver: Som frivillig besøksvenn er din viktigste oppgave og være en samtalepartner. Man kan gå på besøk både i private hjem og på sykehjem. De fleste besøksvenner har en person de besøker fast. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva dere skal gjøre. Det kan være å gå turer eller gjøre andre sosiale aktiviteter – eller treffes bare for å prate.

Tid: Fire timer i måneden
Sted: Hjemme hos deltaker, på sykehjem eller ute i naturen.

Vi har faste fellesaktiviteter en ettermiddag i uken på Fredheim, Vea Sykehjem, Kopervik Bu- og Behandling, Storasund Bu- og Behandling, Kopervik Omsorgshotell, Åkra Bu og Behandlingsheim og Løftentunet. Som frivillig deltar du på dette en gang i måneden 1 – 2 timer. Aktivitetene varier noe fra de ulike institusjonene

Besøkstjeneste med hund. Hunden må kunne vanlig lydighet og bestå et eget kurs.

Kontakt oss

Har du behov for en besøksvenn eller ønsker du å bli besøksvenn, være med på organisert aktivitet på et sykehjem eller være med på besøkstjeneste hund?

For mer informasjon ta kontakt med oss

Kontaktinformasjon:

Frivillighetskoordinatorer:
Tove Matre og Linn Hege Solås

Telefon: 52 82 18 00

E-post: post@karmoyrk.no

Leder omsorg:
Anne Ferkingstad – telefon 94 89 25 93