BARK

BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag. Her kan alle barn, uavhengig av forutsetninger, ferdigheter, økonomi og religion, få gode mestringsopplevelser. Det legges til rette for at barna skal kunne få nye venner og skape sosiale nettverk.
Barnas Røde Kors treffes hver tirsdag kl. 17.00-19:00.

Tilbake til omsorg