Barnas Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK) i Karmøy er et gratis aktivitetstilbud for barn fra 1.- 7. klasse. I Barnas Røde Kors legger vi til rette for gode mestringsopplevelser. Barna får nye venner og utvikler sosiale nettverk. Mye av aktivitetene skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

Tilbake til omsorg

Ønsker du å bli frivillig i Barnas Røde Kors?

Aktiviteter i BARK

Dine oppgaver: Som frivillig i BARK skal du være en trygg og pålitelig voksenperson som har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barna sammen med andre frivillige.

BARK møtes hver torsdag fra kl. 17.00-19.00 på Røde Kors huset i Kopervik.

Frivillige planlegger og gjennomfører aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet, Røde Kors` verdier, kulturforståelse, førstehjelp og konflikthåndtering.

Kontakt oss

Barn i 1.- 7 klasse som ønsker å delta på BARK eller ønsker mer informasjon ta kontakt med oss i Karmøy Røde Kors.

 

Kontaktinformasjon:

Frivillighetskoordinatorer:
Tove Matre og Linn Hege Solås                            telefon: 52 82 18 00

E-post: post@karmoyrk.no