ATV fører i hjelpekorpset

Hjelpekorpset har 2 ATVèr som vi utdanner førere på. Som ATV fører er du med å hente ut personer og personell i skog og mark. Du er med på leteoppdrag på vei og i vanskelig terreng. For å kunne bli ATV fører må du inneha førekort klasse B og ha gjennomført kurs. Ta kontakt med fagleder ATV for mere informasjon.

Tilbake til hjelpekorpset