Nettverk

Røde Kors har utviklet en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk. Nettverk er et tilbud til mennesker som føler de står utenfor fellesskapet og som ved sosial støtte kan få en ny sjanse til å komme tilbake til en «normal» hverdag. Her introduseres deltakerne til ulike arenaer og aktiviteter som de selv ønsker å drive med.
Ta gjerne kontakt med vår aktivitetstilrettelegger tlf 52 71 12 50

Tilbake til omsorg