Røde Kors telefonen for barn og ungdom

Røde Kors- telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende dialogtilbud. Den bygger på FNs Barnekonvensjon Artikkel 12, som sier at alle barn har rett til å uttrykke sin mening, og å få den respektert i spørsmål som angår dem. Dialogtilbudet er nøytralt i spørsmål av politisk, etnisk, religiøs og ideologisk karakter.

Du kan gjøre en innsats
Telefonen er et lavterskeltilbud der barn og ungdom mellom 6 og 18 år, får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det viktigste vi kan bidra med er å være til stede og ta imot det som er vanskelig.

Tendenser 2006
Vi registrerer at trafikken fortsetter å flytte seg fra telefon til nett. Stadig flere barn og ungdom bruker Internett som kanal for kontakt med Røde Kors-telefonen. Dette samsvarer med internasjonale tendenser på andre barnetelefoner. Vi ser altså at barn og ungdom gjerne bruker nettet som medium når de har noe på hjertet som det kan være vanskelig å sette ord på. Det ser ut til at mange synes det er lettere å «snakke» om det som er vanskelig via et tastatur, enn gjennom et telefonrør.

I 2006 besvarte våre frivillige medarbeidere nærmere 90000 anrop på telefonen i åpningstiden. Av disse utviklet nesten 30000 seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. De frivillige besvarte også 3069 anonyme henvendelser via e-post. I diskusjonsforumet hvor ung støtter ung, distribuerte vi til sammen 3690 innlegg.


En voksen samtalepartner
Et viktig element på Røde Kors- telefonen er at de som kontakter oss skal ”bli sett”. Det krever lydhørhet og sensitivitet ovenfor det som blir sagt og skrevet, samt en evne til å kunne bekrefte den andre. Forståelse og medfølelse kan hjelpe, selv om man ikke gir konkrete råd – eller kanskje nettopp derfor? Røde Kors- telefonen for barn og ungdom søker å være en trygg støttespiller i barn og ungdoms hverdag. Vi ønsker å styrke barn og unges selvfølelse gjennom å være en voksen som har tid til å lytte, som har mot til å gå inn i de vanskelige samtalene og som gir hjelp dersom barna ønsker det.

Tilbud uten timebestilling
Når det gjelder henvendelser om vanskelige temaer og problemer, er ofte vår funksjon å være en første instans. I henvendelser av mer alvorlig art, forsøker vi også å motivere barna til å ta kontakt med personer som de har tillit til i sitt nærmeste nettverk. Eller til å snakke med lærer, helsesøster, lege eller andre voksne. Hjelpeapparatet kontaktes ved akutte situasjoner. Vi opplever godt samarbeid med hjelpeapparatet når det er nødvendig å gripe inn på denne måten.

Det er gratis å ringe fra fasttelefon og fra Telenor og Tele2 sine mobil abonnement. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00, og nummeret er 800 333 21. Innringerne er anonyme og de frivillige som tar i mot telefonsamtalene kan heller ikke se hvor det ringes fra.

Du er her: Forsiden Omsorg Røde Kors telefonen