Nettverksarbeid

Røde Kors har en rekke tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Røde Kors skal være en døråpner for at brukerne danner nye positive nettverk.

Du kan gjøre en innsats
Engasjer deg i vårt arbeid

Stadig flere steder i opprettes Røde Kors-aktiviteter for å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt nettverk.

I nettverksarbeidet samarbeider Røde Kors både med offentlige, private og frivillige aktører, og aktivitetene strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder.

Aktivitetene strekker seg fra en til en- og gruppetiltak til etablering av sosiale møtesteder. Hensikten med tiltaket er at brukerne skal få økt sin sosiale kompetanse så de blir bedre i stand til selv å bygge nye sosiale nettverk

Hva ligger bak ordet nettverk? Jo det ligger et begrep som vi alle kjenner – inkludering. Hvordan vi kan sørge for at mennesker som føler seg på utsiden av samfunnet heller kan føle seg som en del av det og en del av et nettverk.

Å gi hjelp og støtte i forbindelse med å etablere et nytt sosialt nettverk for mennesker som har kjempet seg ut av et problem er ikke mer mystisk enn at de ønsker seg en samtalepartner, en å gå på kino med, en som kan hjelpe dem å finne fram i jungelen av offentlige tilbud og kontorer, en som vet hvordan man får seg minibankkort eller en som vet hvordan man bestiller en time hos tannlegen.

Det handler om å gi disse menneskene en vegg de kan lene seg på i et samfunn de ellers opplever å være vanskelig å komme inn i.

Du er her: Forsiden Omsorg Nettverksarbeid