Vaktbestilling

For vaktbestilling eller spørsmål bruk skjema for vaktbestilling nedenfor eller ta kontakt med vaktkoordinator via kontakt-siden, alternativt kan du sende mail til vakt@karmoyrk.no eller ringe vår vakt-telefon på 901 05 354

Skjema for vaktbestilling

Felter merket med * er obligatoriske, du er også nødt til å legge inn telefon eller epost slik at vi har mulighet til å ta kontakt.

Arrangør*
Kontaktperson*
Telefon(*)
Epost(*)
Arrangement/Oppgave*
Dato* Kalender
Antall mannskaper
Bil Nei Ja
Bilens oppgave
Båt Nei Ja
Båtens oppgave
Ambulanse Nei Ja
Ambulansens oppgave
Faktura adresse
Ønsker faktura per e-post Nei Ja
Andre opplysninger eller spørsmål
Ved tvil om mannskapsbehov, beskriv oppdraget her
slik at vi kan komme med en anbefaling

Vi kan tilby

Hjelpekorpset har utstyr og mannskaper til å kunne tilby en rekke vakttjenester, noe av det vi kan tilby er:

Mannskaper/kompetanse

Kompetansenivået i hjelpekorpset er stort og varierer i fagområder og kompetansenivåer.
I tillegg til kompetansen beskrevet nedenfor har alle våre mannskaper opplæring innen samband, egensikkerhet og gjennomføring av vaktoppdrag.

Førstehjelp

Vi kan stille mannskaper til sanitetsvakter.
Vi har mannskaper som har opplæring på flere nivåer innen førstehjelp

  • Grunnopplæring: Alle våre medlemmer har en grunnopplæring innen førstehjelp på 30 timer med bestått eksamen. Denne opplæringen suppleres med møter som holdes med jevne mellomrom hvor førstehjelp er tema. Alle medlemmer på grunnleggende nivå skal også ha gjennomgått opplæring i bruk av halv-automatisk hjertestarter.
  • Videregående nivå: Vi har et stort antall manskaper som har opplæring innen videregående førstehjelp. Dette er et kurs som bygger videre på grunnopplæringen og gjør medlemmene i stand til å gi en behandling ut over det grunnleggenede.
  • Ambulansepersonell: Hjelpekorpset kan stille mannskaper med amulansepersonell-utdanning og kompetansebevis for utrykningskjøring. FFlere av våre mannskaper har også fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider og har sitt daglige virke i ambulansetjenesten og AMK sentralen.

I tillegg til disse nivåene blir flere av våre mannskaper kurset innen idrettsskader, psykisk førstehjelp osv. Noe som gjør at vi kan stille mannskaper med opplæring tilpasset nettopp ditt arrangement.

Om ditt arrangement har behov for annen kompetanse som sykepleier, lege eller kompetanse innen brann/redning kan vi også være behjelpelige med dette.

Barmark/Vannredning

Alle våre mannskaper har bestått grunnopplæring i søk og redning barmark, noe som gjør at vi er i stand til å kunne tilby tjenester til arrangementer som foregår i skog og mark.

Vi har også flere mannskaper som har opplæring innen operativ ledelse Barmark. Det betyr at disse mannskapene har en del mer kunnskap om oppdrag i skog og mark.

Vi kan også stille med mannskaper til arrangementer ved og på/i sjø/vann. Store deler av Hjelpekorpsets beredskap omhandler vann. Noe som gjør at store deler av våre mannskaper sitter med god kompetanse innen vannredning. Flertallet av våre medlemmer har grunnopplæring innen vannredning, og flesteparten av disse igjen har bestått videregående kurs innen vannredning. Flere av våre mannskaper er også instruktører innen vannredning på landsplan.

Vi har også mannskaper/utstyr til parkering/trafikktjeneste og andre oppgaver.

Ved å bruke oss som leverandør av beredskap til ditt arrangement er du med å støtte den frivillige redningstjenesten i ditt lokalmiljø. Inntektene fra våre vakter går til opplæring av mannskaper og fornying av materiell til bruk i det lokale søk og redningsarbeidet.

Du er her: Forsiden Hjelpekorpset Vaktbestilling