Hjelpekorpset og redningstjenesten

De frivillige organisasjonene er ryggraden i land- og strandredningstjenesten i Norge. Redningstjenesten koordineres av politiet og det er også politiet som kaller ut hjelpekorpsene.

Hjelpekorpsene er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner.

Krav for å være med i hjelpekorpset

Røde Kors Hjelpekorps stiller krav til sine medlemmer. Alle som ønsker å bli aktivt medlem i hjelpekorpset må gjennomføre en grunnleggende opplæring innen førstehjelp (ca. 30 timer), organisasjon og grunnleggende bruk av radiosamband. For å kunne delta i ettersøkning og redningsaksjoner må alle medlemmer i tillegg godkjennes innen disse fagområdene.
Medlemmene bruker fritiden sin på å opparbeide seg de nødvendige kvalifikasjoner for å kunne utføre krevende oppgaver, spesielt innen førstehjelp og redningstjeneste. Hjelpekorpset utdanner også ledere og instruktører. Gjennom medlemskap og utdanning i Hjelpekorpset lærer medlemmene dessuten mye om friluftsliv, samarbeid, medmenneskelighet samt å holde hodet kaldt i situasjoner der andre blir handlingslammet.

Hvordan arbeider hjelpekorpset?

Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, kan Hjelpekorpset i sin helhet alarmeres, og på kort varsel rykke ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Hjelpekorpset disponerer et variert utvalg av egne kjøretøyer, som mannskapsbiler, ambulanser, båter og snøskutere.
Ved ulike arrangementer som møter, sportsstevner, konserter, oppvisninger og folketog, kan Hjelpekorpset stille mannskap som er utdannet i førstehjelp. Mannskapet har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr (båre, skipulk, ambulanse) slik at de straks kan ta seg av folk som er blitt skadet.

Hjelpekorpset stiller med vakter på badestrender om sommeren og ute i marka om vinteren. Fjellredningstjeneste, sikring og ettersøkning utfører Hjelpekorpset i alle fjellstrøk hele året. Andre oppdrag er transport av syke og funksjonshemmede, som ellers ikke ville kommet seg ut.

De mange hjelpekorpsene i Røde Kors har lagre med komplett førstehjelpsutstyr og annet egnet materiell for ettersøknings- og redningsoppdrag. Hjelpekorpsene har også egne lokaler til opplæring, daglig drift og sosiale aktiviteter, som sentralt for at medlemmene skal være best mulig rustet mot de mange og vanskelige oppgavene de har i Den Norske Redningstjenesten.

Du er her: Forsiden Hjelpekorpset